emisje akcji i weksli

Być może szukając opcji finansowania swojego biznesu potrzebujesz alternatyw dla najpowszechniejszych form uzyskiwania pieniędzy: kredytów i pożyczek bankowych. Może zdarzyło się tak, że nie masz zdolności kredytowych, albo bank nie wierzy w sukces Twojego przedsięwzięcia? Masz jednak w sobie siłę i determinację aby przekonać innych do tego, że warto zainwestować w Twój pomysł.

Właśnie tak rodzą się niezależni przedsiębiorcy.

Przepisy prawa dają możliwość emitowania papierów wartościowych, najbardziej popularne formy to emisje akcji lub obligacji.

Powiedzmy sobie jednak szczerze.

Polacy nie mają szczęścia do inwestowania w obligacje korporacyjne.

W tym temacie nie można już chyba ufać nikomu. Na pewno zaś nie bankom naganiającym klientów firmom-krzakom, pośrednikom finansowym bajającym o górach złota, a także samym spółkom, które gotowe są obiecać wszystko, aby dostać tani kredyt z zerowymi zabezpieczeniami. Afery takie jak afera GetBacku powinny uzmysłowić wielu osobom, że na tradycyjnym rynku obligacji korporacyjnych realizowane były i będą nadal scenariusze do odcinków niekończącego się serialu pod tytułem “zaplanowane niepowodzenie biznesowe”. I nie pomoże temu nawet zatwierdzanie memorandów informacyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po prostu ludzie będą mieli złudne poczucie bezpieczeństwa.

Rynek emisji akcji działa często podobnie, zresztą, nasza giełda dogorywa, a rynek alternatywny jest jakimś żartem. Dość powiedzieć, że dziennie wykonuje się na Newconnect może parę tysięcy transakcji. Bywa tak, że niektórymi akcjami nie handluje się wcale.

To jest ten czas, gdy zarówno inwestorzy, jak i przedsiębiorcy potrzebujący kapitału powinni zacząć myśleć o alternatywach.

A są nimi hipoteczne weksle inwestycyjne i akcje nienotowane na giełdzie, emitowane w niewielkich emisjach, adresowanych do grona inwestorów zainteresowanych wprost danym projektem. To sytuacja, w której firma, która się kredytuje jest bliżej ludzi, którzy ją finansują. To biznes oparty na relacjach, a nie na chęci wydmuchania firmy i zostawienia inwestorów z niczym.

Każdy papier wartościowy jest wart tyle, ile majątek osoby, która go wystawia.

Inwestowanie bywa oparte na emocjach, ale realna wartość papieru wartościowego to nie dumnie brzmiące plany biznesowe, ale pokrycie w rzeczywistym majątku spółki bądź w realnym wpływie inwestora na jej działania. Czy słyszeliście kiedyś, żeby bank dał komuś kredyt nie żądając zabezpieczenia albo nie badając sytuacji finansowej kredytobiorcy?

Dlaczego inwestor prywatny miałby postępować inaczej?

Dlatego wspieramy naszych klientów w etycznym pozyskiwaniu kapitału, pokazując im dwie drogi:

Emisja weksli inwestycyjnych
zabezpieczonych hipoteką lub zastawem
Emisja akcji w ramach
oferty publicznej
niewymagającej dokumentu informacyjnego
realne rzeczowe zabezpieczenie dla inwestorówzabezpieczenie inwestorów przez
możliwość delegowania przedstawicieli
do organów spółki
kancelaria pełni funkcję administratora
hipoteki lub zastawu na rzecz inwestorów
pełna informacja dla inwestora przy
procesie emisji akcji
nie podlega nadzorowi KNF brak sformalizowanych dokumentów informacyjnych
mamy ekspercką wiedzę prawną
z zakresu prawa wekslowego
dokumenty finansowe emitenta badane
przez prawdziwie niezależnych audytorów
dochodzenie roszczeń w imieniu
inwestorów przez kancelarię prawną
nadzór kancelarii prawnej nad prawidłowością emisji
przedmiot zabezpieczenia wyceniony
przez niezależnych ekspertów
możliwość oferowania inwestorom dodatkowych benefitów

Czym to się różni od dotychczas istniejących ofert inwestycyjnych?

  • inwestor otrzymuje realne zabezpieczenie na majątku podmiotu, w który inwestuje,
  • majątek stanowiący zabezpieczenie wyceniany jest przez prawdziwie niezależnego biegłego rzeczoznawcę według transparentnej metodologii,
  • kancelaria pełni funkcję pośrednika między inwestorami a spółką i działa przede wszystkim w interesie inwestorów,
  • rekomendujemy udział przedstawicieli inwestorów w organach nadzorczych spółki.

Potrzebujesz wsparcia w pozyskaniu kapitału w drodze emisji akcji lub weksli?

Napisz tutaj.