Doradztwo strategiczne

Strategia to styl myślenia, świadomy i celowy proces, intensywny system wdrożeniowy, nauka tego jak zabezpieczyć przyszły sukces.

Pete Johnson

Całkiem dobra definicja. Przyznasz?

Pozwól, że opowiem Ci historię.

W 1812 roku wojska Wielkiej Armii dowodzonej przez Napoleona Bonaparte przekroczyły wschodnie rubieże ówczesnego Księstwa Warszawskiego, rzekę Niemen, uderzając na Wilno. Napoleon wydał wojnę Rosji. Był u szczytu swojej potęgi. Nimb niezwyciężonego wodza i 600 tysięczna, wielonarodowa armia miały pomóc mu położyć na łopatki cara Aleksandra i z państwa rosyjskiego uczynić pokornego wasala. Celem nie był jednak podbój Rosji, ale jej osłabienie i doprowadzenie do sytuacji, w której odwróci się ona od handlu z Wielką Brytanią.

Plan Napoleona zakładał jak najszybsze stoczenie decydującej bitwy z głównymi siłami rosyjskimi, najlepiej już na Litwie, rozbicie ich poprzez zastosowanie manewru oskrzydlającego oraz szybki powrót i przerzucenie wojsk na front zachodni, przed nastaniem zimy.

Strategii tej nie udało się jednak wdrożyć. Wojska rosyjskie metodycznie cofały się w głąb kraju, unikając walnej bitwy, niszcząc magazyny z żywnością, zabierając plony, paląc i usuwając wszystko, co mogłoby przysłużyć się do wykarmienia wielotysięcznej armii Napoleona, która brnąc na północny-wschód wabiona była w pułapkę mrozu, spalonej ziemi i partyzantki kozackiej.

Nawet wygranie bitwy pod Borodino i zajęcie Moskwy nie zmieniło wiele.

Napoleon przegrał z ryzykami, o których istnieniu wiedział, ale też z takimi, których mógł nie wziąć pod uwagę, nie spodziewając się, że w kulturze rosyjskiej nie ma szczególnego poszanowania nawet dla własnych poddanych, ich dobytku, plonów. Nie wziął też pod uwagę tego, jak zgubna może być zima i rosyjski klimat.

Napoleon przegrał jednak przede wszystkim sam ze sobą, bo odstąpił od własnej strategii.

Nawet największym się zdarza. Nie on pierwszy, nie ostatni.

Planując przedsięwzięcia życiowe, czy biznesowe nie jesteś oczywiście na wojnie. Nie znaczy to jednak, że masz zrezygnować z myślenia strategicznego. Jako prawnik widziałem wiele przypadków, gdy dobrze rokujące przedsięwzięcia padały, gdyż w strategii ich rozwoju nikt nie wziął pod uwagę ryzyk prawnych, ale także sytuacji o charakterze ludzkim, kulturowym, których można by było uniknąć, gdyby wyznaczyło się jasne zasady i uregulowało je w odpowiedni sposób.

Kradzież danych przez nielojalnego pracownika, kontrola w zakresie podatku od towarów i usług, odebranie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, przegrany proces sądowy… to wszystko się zdarzało osobom, które przychodziły do mnie po pomoc. Wielu z tych historii można by było uniknąć, gdyby rozwój firmy od początku uwzględniał ryzyka prawne.

Pozbawienie zarządu nad firmą rodzinną, niekorzystny podział majątku małżonków, egzekucja z majątku wobec małoletnich – to sytuacje, które mogą przydarzyć się w życiu osobistym.

Strategiczne doradztwo prawne pozwala Ci na spojrzenie na swój biznes lub życie osobiste z perspektywy makro i odpowiedzenie sobie na pytanie:

W jakich obszarach ryzykuję i czym ryzykuję?

A świadomość ryzyk pozwala na wdrożenie mechanizmów i procedur, które zabezpieczą firmę lub życie osobiste przed zawirowaniami.

Strategia prawna w biznesieStrategia prawna w życiu osobistym
odpowiednie procedury wewnętrznezaplanowanie sukcesji majątku
umowy z kontrahentamiumowy majątkowe małżeńskie lub między partnerami uczuciowymi
jasne obszary odpowiedzialnościubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
wybór odpowiedniej formy prowadzenia biznesuzmiana osobistej rezydencji podatkowej
świadomość otoczenia regulacyjnegodroga do zyskania drugiego obywatelstwa

Doradztwo strategiczne realizuję poprzez:

  • opinie i analizy prawne,
  • konsultacje osobiste,
  • stałą obsługę prawną.

Jeżeli interesują Cię przedstawione tutaj kwestie to zapraszam do kontaktu.