doradztwo prawne

Mógłbym opowiedzieć wiele historii ludzi, którzy, choć mieli taką możliwość, nie skorzystali w odpowiednim momencie z porady prawnika.

Mógłbym też przytoczyć parę historii ludzi, którym doradzał nieodpowiedni prawnik.

Ponad 27.000 stron maszynopisu uchwala rocznie Sejm.

Przeczytanie tego wszystkiego zajęłoby około 4 godziny dziennie. Nie czarujmy się, nie ma człowieka, który wszystko to przeczytał. Nie ma więc prawnika, który zna się na wszystkim. Na współczesnym rynku prawnym masz do wyboru albo duże, wieloosobowe i multidyscyplinarne kancelarie, które zajmują się większością dziedzin prawa, albo małe butikowe firmy, specjalizujące się w wąskich segmentach rynku. Specjaliści od wszystkiego już naprawdę nie istnieją.

Dlatego tak ważne jest to, aby wybrać prawnika, który zna się na dziedzinie prawa, co do której potrzebujesz porady. Czytając moje wpisy na blogu możesz mnie lepiej poznać, zrozumieć co mnie interesuje i co uważam za ważne, nie zawsze jednak wprost piszę tam o tym, w jakich sprawach doradzamy ja i moi współpracownicy.

Działamy w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo spółek handlowych, w zakres czego wchodzą takie sprawy jak: tworzenie umów spółek i statutów, spisywanie umów inwestorskich, obsługa zgromadzeń wspólników, reprezentowanie wspólników w negocjacjach i sporach sądowych na tle stosunku spółki, przekształcenia, podziały i łączenia spółek, przekształcenia jednoosobowych przedsiębiorców w spółki kapitałowe, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, likwidacja spółek, emisje akcji i obligacji korporacyjnych,
  • prawo wekslowe – reprezentacja w sprawach sądowych wynikłych z weksli, zajmujemy się dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami osób trzecich, konsultujemy i opiniujemy wykorzystanie weksla w stosunkach gospodarczych, tworzymy deklaracje wekslowe i umowy emisyjne, administrujemy wierzytelnościami,
  • anonimowość klienta, czyli trusty, fundacje, powiernictwo– konsultujemy rozwiązania sprzyjające zachowaniu poufności prowadzonego biznesu oraz rozporządzeń majątkowych, pomagamy opracować strategie ochrony kapitału, zmniejszyć ryzyko uczestnictwa w przedsięwzięciach biznesowych, wspomóc od strony instytucjonalnej procesy odbudowy biznesu w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi lub upadłościowymi,
  • spory sądowe przed sądami cywilnymi – począwszy od spraw o wykonanie umowy, sporów z zakładami ubezpieczeń, przez sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych, odszkodowawcze, czy przeciwegzekucyjne,
  • spory na tle prawa rodzinnego – rozwód, opieka nad dzieckiem, alimenty, ze szczególnym naciskiem na sprawy rodzinne przedsiębiorców,
  • spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub organami skarbowymi – wsparcie podczas kontroli skarbowych, odwołania i skargi od decyzji wydawanych przez organy państwa,
  • spółki zagraniczne – dzięki sieci kontaktów jesteśmy w stanie zaoferować rejestrację spółki prawie w każdym miejscu na świecie,
  • spory przed trybunałami międzynarodowymi – skargi dotyczące naruszenia praw gwarantowanych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz Paktami Praw Człowieka,
  • przestępstwa “białych kołnierzyków” – w sytuacji, gdy popełniłeś jeden błąd za dużo możemy pomóc w reprezentacji nie tylko przed organami skarbowymi, czy sądami cywilnymi, ale także przed organami ścigania, jako obrońcy w sprawach karnych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, bądź chcesz zapytać czy zajmiemy się Twoją sprawą, zerknij na dział KONTAKT.