Kategoria: Historia

Wielkie epidemie w historii ludzkości przynosiły często nie tylko opłakane skutki zdrowotne, ale i społeczne. O ile jednak historia może nas czegoś nauczyć to fakt, że mimo wielu upadków, okresów smuty, głodu i wojen, jako ludzkość podnosiliśmy się, raz za razem, wkraczając w długotrwałe okresy rozwoju.

Zdążyliśmy odbrązowić wiele figur historycznych minionego wieku. Udało nam się to z Lechem Wałęsą, na naszych oczach powoli upada kult papieża Polaka, dawni opozycjoniści skoczyli sobie do gardeł, a co do wyjątkowości polskich noblistów – literatów też nie ma wciąż zgody. Wielu uznaje Józefa Piłsudskiego za największego Polaka XX wieku, zupełnie niesłusznie…